Meedoenregeling voor kinderen

Heb je een of meerdere kinderen en een laag inkomen? Dan valt het niet mee om je kind(eren) overal aan mee te laten doen.

Fijnder vindt het belangrijk dat kinderen wél mee kunnen doen, hiervoor is de meedoenregeling bedoeld. Hieronder leggen we uit wat deze regeling inhoudt en hoe je de regeling kan aanvragen. 

Wat is de meedoenregeling voor kinderen?

Sommige basisvoorzieningen en activiteiten moeten voor iedereen, dus ook voor kinderen, beschikbaar zijn. Met de meedoenregeling voor kinderen krijg je per kind tot 18 jaar een vergoeding voor bijvoorbeeld een schoolreisje, sportactiviteiten, bezoek aan het theater of muziekles. Het kan ook gaan om een tegemoetkoming voor schoolkosten, zwemles of een huiswerkcomputer.

Hoe kan je de meedoenregeling voor kinderen aanvragen?

Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk met een laag inkomen, kunnen in aanmerking komen voor de meedoenregeling voor kinderen. Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld. Toch zijn er algemene regels. Zo bepaalt de gezinssituatie en de hoogte van het inkomen of je in aanmerking komt. Meestal hebben alleenstaande of gehuwde ouders met een inkomen dat gelijk of iets hoger is dan het bijstandsniveau, recht op de meedoenregeling voor kinderen.

Ontvang je een uitkering via Fijnder? Dan wordt de meedoenregeling voor kinderen automatisch toegekend. Hierover ontvang je een brief.

Ontvang je geen uitkering via Fijnder? Gebruik dan het formulier 'Aanvragen Bijzondere bijstand zonder uitkering' om de meedoenregeling voor kinderen aan te vragen. 

Hoe hoog is de bijdrage van de meedoenregeling voor kinderen?

Per gemeente zijn de bijdragen voor de meedoenregeling voor kinderen vastgesteld. Hieronder zie je een overzicht van deze bijdragen.

Sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten en schoolkosten 

Denk hierbij aan het lidmaatschap van een sportvereniging of het meedoen aan de toneelclub. Denk hierbij aan de vrijwillige ouderbijdrage, de kosten van een schoolreisje/schoolkamp of een schooltas.

 • Gemeente Berkelland
  Maximaal € 200,- per kind tot 18 jaar
  Schoolkosten (Denk hierbij aan de vrijwillige ouderbijdrage, de kosten van een schoolreisje/schoolkamp, een schooltas)
  Basisschoolkinderen: € 175,- per kind
  Middelbare schoolkinderen: € 350,- per kind  
   
 • Gemeente Winterswijk
  Maximaal € 200,- per kind tot 4 jaar (inclusief kosten van producten die noodzakelijk zijn om mee te kunnen doen)                
  Maximaal € 425,- per kind 4-12 jaar (incl. schoolkosten voor de basisschool en het vervolgonderwijs)
  Maximaal € 500,- per kind 12-18 jaar (incl. schoolkosten voor het vervolgonderwijs)
   
 • Gemeente Oost Gelre
  Maximaal € 350,- per kind tot 18 jaar (incl. schoolkosten voor de basisschool en het vervolgonderwijs)

Zwemdiploma

Voor kinderen vanaf 4 jaar die nog geen zwemdiploma hebben, is een vergoeding beschikbaar voor het behalen van zwemdiploma A.

 • Gemeente Berkelland
  Maximaal € 300,-
   
 • Gemeente Winterswijk
  Het volledige bedrag voor het behalen van zwemdiploma A wordt vergoed.
   
 • Gemeente Oost Gelre
  Het volledige bedrag voor het behalen van zwemdiploma A wordt vergoed.

Computer

 • Gemeente Berkelland
  Maximaal € 500,- per 5 jaar per gezin voor één computer voor kinderen tot 18 jaar in het voortgezet- of beroepsonderwijs.
   
 • Gemeente Winterswijk
  Maximaal € 500,- per kind in het gezin voor één computer voor kinderen tot 18 jaar in het voortgezet- of beroepsonderwijs.
   
 • Gemeente Oost Gelre
  Maximaal € 500,- per 5 jaar per gezin voor één computer voor kinderen tot 18 jaar in het voortgezet- of beroepsonderwijs.

 

Meedoen-App

Heb je recht op de meedoenregeling voor kinderen? Dan ontvang je een brief van Fijnder. In die brief staat een activatiecode. Met die code kun je direct inloggen in de webshop. Onder de knop ‘Aanbod’ vind je alle activiteiten en cursussen en kun je jouw tegoed zien. Jouw tegoed kun je ook vinden onder de knop ‘Mijn vouchers’ waar een persoonlijke QR-code staat. Met die QR-code betaal je de aanbieder waar je een activiteit wil doen. De QR-code kun je uitprinten, naar jezelf mailen of via je telefoon laten zien via de app ‘Me – Forus’. De app kun je downloaden in de Google Playstore (Android) of App store (iOS) via: forus.io

Meedoen in de samenleving? Wij helpen je!

Ik wil een activiteit aanbieden in de Meedoen App. Wat nu?

Wat fijn dat je een activiteit wil aanbieden in de Meedoen App! Sinds januari 2020 bieden we activiteiten digitaal aan met een automatische betalingsverwerking. Je kunt jouw organisatie aanmelden via: https://forus.io/provider/sign-up?tag=sdoa. In de handleiding lees je stap voor stap hoe je kunt aanmelden. Loop je toch ergens tegenaan? Neem dan contact op met onze applicatiebouwer Forus via telefoonnummer 085 - 004 33 87