Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De informatie op deze pagina geeft antwoord op je meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen over het aanvragen van een uitkering

Om te weten of je recht hebt op een bijstandsuitkering neem je contact op met de gemeente waarin je woont.

Op werk.nl kun je een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering aanvragen. Daarna kun je contact opnemen met de gemeente waar je woont. De gemeente gaat verder aan de slag met jouw aanvraag.

Als je je hebt aangemeld op werk.nl en contact hebt gehad met de gemeente waar je woont, dan wordt je doorgestuurd naar Fijnder. Bij ons krijg je een contactpersoon. Samen met hem of haar bespreek je wat de volgende stappen zijn.

Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld. Voor de stand van zaken kun je bellen met jouw consulent inkomen.

Veelgestelde vragen over betaaldata en uitkeringsbedragen

De uitkering wordt uitbetaald op of rond de 4e van de maand. Een overzicht met alle uitbetaaldata vind je op de pagina Betaaldata en uitkeringsbedragen.

Ja, dat kan. Dit kun je zien in ‘Mijn Inkomen’. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met Fijnder.

Een uitkering kan niet betaald zijn als je het inkomstenformulier niet of niet op tijd hebt ingeleverd. Heb je jouw inkomstenformulier wel op tijd ingeleverd en heb je geen uitkering ontvangen? Neem dan contact op met jouw consulent inkomen.

Vakantiegeld wordt altijd eind juni of als de uitkering stopt overgemaakt.

We houden je altijd op de hoogte via onze nieuwsberichten.

Als je het inkomstenformulier niet hebt ontvangen, kun je telefonisch contact opnemen met Fijnder.

Een uitkeringsspecificatie vind je in ‘Mijn Inkomen’ en kun je van daaruit downloaden.

Je ontvangt jouw jaaropgave altijd in februari.

Veelgestelde vragen over rechten en plichten

Ontvang je een bijstandsuitkering? Dan lees je op de pagina rechten en plichten bij een uitkering meer informatie over jouw rechten en plichten. Heb je een klacht of ben je het niet eens met een besluit van Fijnder? Kijk dan op de pagina klacht  of bezwaar en hoger beroep.

Je kunt wijzigingen altijd doorgeven via ‘Mijn Inkomen’ of via het mutatieformulier op de website.

Je vindt ‘Mijn Inkomen’ op onze website.

Ja, alle wijzigingen in jouw persoonlijke situatie geef je door aan Fijnder. Dat doe je via ‘Mijn Inkomen’ of via het mutatieformulier op de website.

Ontvang je al een uitkering? Dan kun je via ‘Mijn Inkomen’ de gegevens over jouw uitkering bekijken en aanvullen. Ook zie je in ‘Mijn Inkomen’ een overzicht van jouw maandelijkse uitkering, de opbouw en uitbetaling van vakantiegeld en de jaaropgaven en uitkeringsspecificaties.

Via ‘Mijn Inkomen’ kun je ook wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld over je werk, een verhuizing of contactgegevens zoals telefoonnummer of e-mailadres.

Alle formulieren vind je op de pagina 'Formulieren'.

Veelgestelde vragen over Bijzondere bijstand

Dit kun je navragen bij jouw consulent inkomen. Het is verstandig om eerst bij jouw consulent inkomen te informeren voordat je kosten maakt.

Bijzondere bijstand kun je aanvragen via het aanvraagformulier Bijzondere bijstand op onze website.

Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld. Voor de stand van zaken kun je bellen met jouw consulent inkomen.

De meedoenregeling voor kinderen vraag je aan via het ‘Aanvraagformulier Bijzondere bijstand’ op onze website.

Veelgestelde vragen over de Meedoen-app

Als je jouw budget niet kunt zien, neem dan contact op met jouw consulent inkomen.

Dit kun je zien onder ‘Mijn vouchers’ in de webshop. Kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw consulent inkomen.

Als een betaling niet is gelukt, neem je contact op met jouw consulent inkomen.

Onder de knop ‘Aanbod’ in de webshop kun je zien welke instanties zijn aangesloten. Kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw consulent inkomen.

Veelgestelde vragen over de contactpersoon

De consulent inkomen is er voor al jouw vragen over een uitkering en bijzondere bijstand. De consulent werk, perspectief, meedoen, jongeren of statushouders is er om je te stimuleren, motiveren, begeleiden en bemiddelen naar participatie en werk. Voor al jouw vragen over werk, re-integratie en kosten die daarbij komen, kun je ook bij hem of haar terecht.

Jouw contactpersoon wordt genoemd in de correspondentie die je van ons ontvangt. Is er iets niet duidelijk? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Veelgestelde vragen over de Cliëntenraad

Informatie over de Cliëntenraad vind je op de pagina 'Cliëntenraad' of via www.clientenraad.fijnder.nl

Op de pagina 'Contact met de Cliëntenraad' lees je hoe je in contact kunt komen met de Cliëntenraad. Dat kan per mail, via de post of door het invullen van een digitaal contactformulier.