Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Bezwaar en hoger beroep

Ben je het niet eens met een besluit? Dan heb je volgens de wet het recht om bezwaar te maken.

Bezwaar maken doe je door een bezwaarschrift op te sturen. Het bezwaarschrift stuur je zo snel mogelijk op nadat je de brief hebt ontvangen waar het besluit van Fijnder in staat. Jouw bezwaarschrift moet Fijnder binnen zes weken ontvangen.  

Hoe dien je een bezwaarschrift in?

Digitaal

Je kunt je bezwaarschrift digitaal indienen met een Digid. Klik hier voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift.

Via de post

Je kunt een bezwaarschrift per brief via de post opsturen. Je stuurt het bezwaarschrift naar: Postbus 109, 7140 AC, Groenlo. Het is belangrijk dat je een aantal gegevens benoemt in het bezwaarschrift:

  • Je naam en adres.
  • De datum van de brief waar het besluit in staat.
  • Met welk besluit je het niet eens bent. Benoem de datum of het kenmerk en het onderwerp.
  • Waarom je het niet eens bent met het besluit.
  • Je handtekening.

Wat gebeurt er als je een bezwaarschrift heb ingediend?

Na het versturen van je bezwaarschrift ontvang je een ontvangstbevestiging. Een onafhankelijke commissie gaat dan aan de slag met het bezwaarschrift. De commissie nodigt je altijd uit voor een hoorzitting. Alle informatie die je nodig hebt voor de hoorzitting  ontvang je per post voor die tijd van ons. Dit heet het procesdossier.

Hoorzitting

De hoorzitting is niet openbaar. Er wordt een verslag gemaakt van de zitting. Tijdens een hoorzitting kunnen de commissieleden vragen stellen aan jou of aan een medewerker van Fijnder. Dat doet de commissie als niet alles duidelijk is. Een medewerker van Fijnder vertelt ook waarom Fijnder een bepaalde beslissing heeft genomen.

Ik kom naar de hoorzitting

Tijdens de hoorzitting kun je uitleggen waarom je het niet eens bent met de beslissing. Je mag dat zelf doen, maar je mag het ook iemand anders laten doen. Zorg er dan wel voor dat je de andere persoon (schriftelijk) toestemming hebt gegeven om namens jou te spreken. Neem je een advocaat mee naar de hoorzitting? Dan hoef je jouw advocaat geen toestemming te geven.

Ik kom niet naar de hoorzitting

Het is niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Kom je niet, dan wordt jouw bezwaarschrift met de informatie die dan beschikbaar is behandeld. 

Ik kan niet naar de hoorzitting komen

Je hebt een uitnodiging ontvangen voor een hoorzitting en je kunt niet. Dan kun je het secretariaat van de commissie vragen om de hoorzitting te verplaatsen. Het secretariaat kan vragen waarom je niet kunt komen. Je kunt het secretariaat bereiken via <telefoonnummer> of <emailadres>.

Wanneer ontvang je een besluit?

Als er een hoorzitting is geweest, dan bespreken de commissieleden het bezwaarschrift. Soms heeft de commissie nog extra informatie nodig van Fijnder. Als de commissie geen extra informatie nodig heeft, dan geven ze een schriftelijk advies aan het bestuur van Fijnder. Het bestuur van Fijnder neemt daarna een besluit over het bezwaarschrift. Het besluit over je bezwaarschrift ontvang je binnen twaalf weken nadat je het bezwaarschrift hebt opgestuurd. Lukt het niet om binnen twaalf weken een besluit te nemen, dan laat de commissie dat weten. Het bestuur van Fijnder kan verschillende besluiten nemen:

  • Je bezwaarschrift is helemaal of voor een deel gegrond verklaard. Dat betekent dat je helemaal of voor een deel gelijk krijgt.
  • Je bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Dat betekent dat het bestuur het niet eens is met je bezwaar. Er wordt geen andere besluit genomen.
  • Je bezwaarschrift is niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat je bezwaarschrift niet behandeld wordt. Dat kan als je je bezwaarschrift te laat hebt opgestuurd of omdat je niet hebt aangegeven met welk besluit je het oneens bent.

Hoger beroep

Heb je een bezwaarprocedure doorlopen en ben je het niet eens met het besluit? Dan kun je in beroep gaan. Je stuurt daarvoor binnen zes weken een beroepschrift naar de Rechtbank. Dat kan alleen per post. Het adres van de Rechtbank is:

Rechtbank Gelderland
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Een rechter neemt dan de zaak in behandeling. Krijg je van de rechter geen gelijk, dan kun je in hoger beroep gaan. Dat kan bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Het kan ook zijn dat de rechter je wel gelijk geeft, maar Fijnder het daar niet mee eens is. Dan kan Fijnder ook in hoger beroep gaan.

Voorlopige voorziening

Kun je niet wachten tot de bezwaar- of beroepsprocedure klaar is? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank. Met een voorlopige voorziening vraag je aan de rechter om het besluit van Fijnder te onderbreken. De rechter geeft aan of je een voorlopige voorziening krijgt of niet. Let op: voor het aanvragen van een voorlopige voorziening moet je betalen.