Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Ik wil studietoeslag aanvragen

Ben je student, maar kun je door een beperking naast je studie niet bijverdienen? Vaak kun je dan een studietoeslag aanvragen.

De studietoeslag is bedoeld om jou te ondersteunen bij het volgen van een studie. De regeling is bedoeld om je te stimuleren toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te (blijven) volgen.  

Hoe vraag je studietoeslag aan?

Om de studietoeslag aan te vragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je kunt de toeslag aanvragen als:

  • Je niet in aanmerking komt voor de Wajong.
  • Je in de gemeente Berkelland, Winterswijk of Oost Gelre woont.
  • Je studiefinanciering ontvangt volgens de Wet Studiefinanciering 2000 WSF of financiële steun ontvangt volgens hoofdstuk 4 uit de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).
  • Je wel kunt werken, maar je langdurig niets kan bijverdienen naast je voltijdstudie.

Voldoe je aan bovenstaande eisen? Dan kun je jouw aanvraag digitaal doen via deze link of via het formulier ‘Aanvraagformulier studietoeslag’. Je stuurt dan ook aantal bewijsstukken mee met het aanvraagformulier:

  • Een beschikking van de toekenning van jouw WTOS of studiefinanciering van DUO. 
  • Een deskundigenverklaring (bijvoorbeeld van een arts) waarin staat waarom je niet kunt werken naast je studie.
  • Heb je deze verklaring niet of is deze onvoldoende? Dan kunnen wij een onderzoek laten uitvoeren. Als we dat doen, word je hiervan eerst op de hoogte gebracht.

Wat gebeurt er na je aanvraag?

Als we jouw aanvraag hebben ontvangen, gaan we ermee aan de slag. Binnen acht weken ontvang je een besluit per brief. In dit besluit staat of je de individuele studietoeslag ontvangt of niet.