Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Missie en visie

Wij zetten ons proactief in voor een zo optimaal mogelijke deelname van onze inwoners aan de samenleving.

Dat doen we samen met andere ketenpartners in het sociaal domein. Zelfredzaamheid is hierin een belangrijke waarde. 

Wij geloven dat iedereen van betekenis wil en kan zijn”. 

We richten ons op activiteiten als de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Om dit te realiseren zijn er arrangementen ontwikkeld voor alle doelgroepen, gericht op volledige dan wel gedeeltelijke zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

Hoe gaan we te werk:

Meedoen is fijn. Iedereen kan het!

De medewerkers gaan aan de slag met al hun klanten. Als zij zelf geen dienstverlening kunnen bieden, dragen zij warm over of verwijzen ze gericht door naar partners. Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen en wie (nog) niet kan werken, moet kunnen meedoen in de samenleving. Dat noemen we sociale inclusie.

Werken loont.

De focus op werk staat voorop, zodat zoveel mogelijk mensen niet meer of minder afhankelijk zijn van een uitkering.

Eigen verantwoordelijkheid en dienstverlening waar nodig.

De ondersteuning is erop gericht om de klant zelf regie op zijn proces te laten nemen. Samen kijken we welk traject het beste bij de persoonlijke situatie van de klant past. Er wordt gedaan wat nodig is en de ondersteuning neemt af zodra het kan.

Er wordt integraal samengewerkt binnen het sociaal domein.

Binnen ons werkveld moet iedereen kennis hebben van elkaars expertise. Er wordt gefocust op het voorkomen van problemen in plaats van het oplossen ervan (symptoombestrijding). In de organisatie wordt de klantvraag centraal gesteld.

Bij de dienstverlening wordt uitgegaan van wederzijdse inzet.

Waar Fijnder aan de ene kant haar dienstverlening zo goed mogelijk op maat aanbiedt, wordt van de inwoner verwacht dat hij of zij zich naar vermogen inzet.

De klantvraag is het uitgangspunt.

Maatwerk vraagt soms om oplossingen die niet binnen bestaande systemen passen. Een goede dienstverlening is altijd belangrijker dan het systeem. Binnen de regels wordt gezocht naar mogelijkheden. Met andere woorden werken vanuit de bedoeling van de wet en vanuit de leefwereld van de klant.

De dienstverlening wordt of zo efficiënt en effectief als mogelijk georganiseerd.

Privacy en veiligheid is belangrijk.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig en met respect behandeld.