Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Ik ben nieuw in Nederland en moet inburgeren

Je bent nieuw in Nederland en wil hier een (nieuw) leven beginnen. Fijnder helpt jou om mee te doen in de Nederlandse samenleving.

Dat noemen we inburgeren. Inburgeren is verplicht voor elke nieuwkomer van 18 jaar tot de AOW-leeftijd die voor langere tijd in Nederland komt wonen en een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft. 

Had je vóór 1 januari 2022 al een verblijfsvergunning? Dan is inburgeren voor jou een beetje anders. Wil je daar meer over lezen? Kijk dan op de website www.inburgeren.nl

Hoe kan je inburgeren?

Je ontvangt eerst een brief waarin staat dat je moet inburgeren. Je krijgt drie jaar de tijd om in te burgeren. We begrijpen dat het fijn is als je weet hoe het inburgeringstraject eruit ziet. Dat leggen we hieronder stap voor stap uit.

Gesprek over jouw ontwikkeling

Je gaat in gesprek met een medewerker van Fijnder. De medewerker met wie je het gesprek voert noemen we een consulent. Tijdens dit gesprek bespreek je jouw persoonlijke situatie. Na dit gesprek ontvang je een brief waarin staat vanaf wanneer je moet inburgeren.

Jouw persoonlijke ontwikkelingsplan

Na het gesprek over jouw ontwikkeling stel je samen met jouw consulent een plan op. Dat plan noemen we het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie. In dit plan benoem je jouw persoonlijke doelen en de afspraken die je maakt met je consulent. In je persoonlijk plan staat ook welke leerroute je gaat volgen. Er zijn drie leerroutes. We leggen ze hieronder kort uit.

Leerroutes

De B1-route is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op B1 niveau. Om te slagen voor de B1-route moet je slagen voor het centrale inburgeringsexamen op de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken op niveau B1 en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).

Deze route is bedoeld voor jonge nieuwkomers. De onderwijsroute bestaat uit een taalschakeltraject en is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op minimaal niveau B1 en de instroom in het reguliere onderwijs (MBO, HBO of WO). Na het succesvol afronden van deze route beschik je over voldoende kennis van de Nederlandse taal, samenleving en arbeidsmarkt en (studie)vaardigheden om met succes een Nederlandse opleiding te (kunnen) volgen.

De Zelfredzaamheidsroute is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op minimaal niveau A1 en op het zelfstandig kunnen meedoen aan de Nederlandse samenleving. Deze route is bedoeld voor nieuwkomers voor wie de B1-route en onderwijsroute niet haalbaar zijn en die veel moeite hebben met het leren van de Nederlandse taal en waarschijnlijk niveau B1 of A2 niet zullen halen binnen de inburgeringstermijn.

Tijdens het inburgeren komt er veel op je af. Je leert veel nieuwe dingen en moet wennen aan een nieuw land. Ook betalen in Nederland werkt anders dan je gewend bent. Daarom helpen we je met jouw geldzaken. Zo leren we je tijdens een training wat je allemaal moet betalen en hoe je inzicht houdt in jouw inkomsten en uitgaven. Zo zorgen we er samen voor dat je financieel gezond bent en blijft. 

Meedoen in de samenleving

Naast de leerroute die je volgt, wil je ook meedoen in de samenleving. Het is belangrijk dat je weet hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Dat leer je door deel te nemen aan het participatieverklaringstraject. Je leert dan meer over bijvoorbeeld de Nederlandse normen en waarden. Wil je meedoen in de samenleving en ben je er helemaal klaar voor? Dan zet je jouw handtekening op de participatieverklaring. Jouw gemeente nodigt je hiervoor uit. 

Werken in Nederland

Naast de leerroute en het participatieverklaringstraject, wil je ook werken in Nederland. Het is fijn om te weten welke vaardigheden en kwaliteiten je nodig hebt om in Nederland te kunnen werken. Dat leer je via de Module Arbeidsmarkt en Participatie. Zo ga je goed voorbereid op zoek naar werk.

Volg je de onderwijsroute? Dan hoef je de Module Arbeidsmarkt en Participatie niet te volgen. 

Ik kan niet inburgeren, wat nu?

Als je aan het inburgeren bent kan er iets gebeuren waardoor je niet mee verder kan met het inburgeringstraject. Bijvoorbeeld door een medische beperking. Je kunt dan een ontheffing van de inburgeringsplicht krijgen. Zo’n ontheffing vraag je aan bij Argonaut. Kom je er niet helemaal uit? Dan helpen we je graag!

Ben je al langer in Nederland? Ook dan zijn er situaties waarbij je een gedeeltelijke of gehele vrijstelling van de inburgeringsplicht kunt aanvragen, bijvoorbeeld:

  • Als je minimaal acht jaar in Nederland hebt gewoond en je in die periode leer- of kwalificatieplichtig was.
  • Als je een diploma, certificaat of ander document hebt waaruit blijkt dat je voldoende kennis van de Nederlandse taal en samenleving hebt.
  • Als je op dit moment leer- of kwalificatieplichtig bent.
  • Als je een opleiding volgt die leidt tot de uitreiking van een diploma, certificaat of ander document waaruit blijkt dat je voldoende kennis van de Nederlandse taal en samenleving hebt.
  • Als je minimaal tien jaar in Nederland woont en minimaal vijf jaar vrijwilligerswerk of betaald werk (hebt) gehad en bent geslaagd voor een toets spreekvaardigheid en luistervaardigheid op niveau B1.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een vrijstelling van de inburgeringsplicht bij DUO. DUO beslist of je een vrijstelling krijgt.