Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Privacyverklaring

Om haar werk goed uit te voeren gebruikt Fijnder persoonsgegevens. Dat zijn bijvoorbeeld je voor- en achternaam, geboortedatum en adres. Net als alle andere bedrijven die persoonsgegevens gebruiken, heeft ook Fijnder een privacyverklaring.

Op deze pagina lees je onze privacyverklaring. We leggen je uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en privacy en hoe we deze informatie beveiligen. Als we jouw gegevens gebruiken, volgen we altijd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Om ons werk goed te kunnen doen, gebruiken we deze persoonsgegevens:

 • NAW gegevens;
 • Geboortedatum;
 • BSN;
 • Telefoonnummer en e-mailadres.

Ontvang je een uitkering via Fijnder? Dan gebruiken we ook gegevens over:

 • je financiën;
 • je gezinssituatie en relaties.

Volg je een traject naar werk via Fijnder? Dan gebruiken we ook gegevens over:

 • je opleiding(en);
 • je werkervaring en vaardigheden;
 • je arbeidsvermogen;
 • je sollicitatieactiviteiten.

Soms is het ook nodig om bijzondere persoonsgegevens te gebruiken. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • Medische gegevens. Dit kunnen gegevens zijn over je fysieke en mentale gezondheid. Soms gebruiken we deze gegevens als je een traject naar werk bij ons volgt.
 • Strafrechtelijke gegevens. Dit kunnen gegevens zijn die laten zien of je ooit met de politie in aanraking bent gekomen. Soms gebruiken we deze gegevens als je een traject naar werk bij ons volgt.

Jouw gegevens worden netjes verwerkt zoals in de AVG staat beschreven. Dat betekent dat Fijnder alleen gegevens gebruikt als dat volgens de wet moet. Of als je hebt aangegeven om ze te gebruiken. Je hebt bijvoorbeeld aangegeven dat we je mogen bellen of mailen. We bewaren jouw gegevens zo lang als nodig is of zo lang als de wet bepaalt.

Jouw rechten

 Als Fijnder je gegevens gebruikt, dan heb je een aantal rechten. Zo heb je:

 • recht op informatie. Dat betekent dat je aan Fijnder mag vragen hoe jouw gegevens worden verwerkt.
 • recht op inzage. Dat betekent dat je mag controleren of Fijnder jouw gegevens verwerkt en op welke manier ze dat doen.
 • recht op correctie. Dat betekent dat je mag vragen om jouw gegevens te wijzigen als ze niet kloppen.
 • recht op verzet. Je kunt dan aan Fijnder vragen om de gegevens niet meer te gebruiken.
 • recht om vergeten te worden. Je kunt dan aan Fijnder vragen om jouw gegevens te verwijderen. Fijnder doet dit altijd, tenzij het écht niet anders kan. Bijvoorbeeld omdat de wet bepaalt dat jouw gegevens nodig zijn.
 • recht op bezwaar. Je kunt dan bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Als er bezwaar wordt gemaakt, werkt Fijnder daar aan mee tenzij het niet anders kan. Bijvoorbeeld omdat de wet bepaalt dat jouw gegevens nodig zijn.
 • recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je jouw gegevens zelf moet kunnen opslaan voor persoonlijk (her)gebruik.

Als je gebruik wil maken van jouw rechten dan kun je een e-mail sturen naar privacy@fijnder.nl. Per post mag natuurlijk ook. Je stuurt jouw brief dan naar Postbus 109, 7140 AC Groenlo. We reageren binnen vier weken op je bericht.

Wil je jouw gegevens aanvullen, verbeteren of veranderen? Ook dan kun je een e-mail of brief sturen aan Fijnder. Geef daarbij duidelijk aan welke gegevens je wil wijzigen. Ook dan krijg je binnen 4 weken een reactie van Fijnder. Om misbruik te voorkomen, moet je kunnen bewijzen wie je bent. Bijvoorbeeld door je paspoort of identiteitskaart te laten zien.

Delen met derden

Fijnder deelt jouw gegevens niet met anderen. Soms is het toch nodig om jouw gegevens te delen, bijvoorbeeld als de wet dat bepaalt. Als we met andere organisaties samenwerken die ook jouw gegevens gebruiken, dan maken we duidelijke afspraken. We spreken bijvoorbeeld af dat de andere organisatie hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid moet hebben als Fijnder.

Vragen

Heb je vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op via: privacy@fijnder.nl of via: 0544-47 42 00. Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) is ook te bereiken via privacy@fijnder.nl en 0544-47 42 00.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er samen met ons toch niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over privacy

Wilt u meer weten over jouw privacy rechten kijk dan op dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan altijd door Fijnder worden gewijzigd zonder dat eerst te  melden. Wijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op de website van Fijnder zijn gepubliceerd. Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.