Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Nieuwsbrief januari 2023

In deze nieuwsbrief vind je o.a. informatie over de wijziging van de kostendelersnorm en nieuws van de Cliëntenraad.

Voorwoord

Beste lezer, 

Het jaar 2023 is al een maand op weg nu deze nieuwsbrief voor je op de mat ligt. We kijken terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin we met onverwachte zaken te maken kregen. Een energiecrisis die voor hogere woonlasten en duurdere boodschappen zorgde en ons hierdoor allemaal raakte, de een nog meer dan de ander. Ook dit jaar merken we de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

In deze eerste nieuwsbrief van dit jaar lees je meer over veranderingen in de kostendelersnorm, hebben we aandacht voor het aanvragen van de energietoeslag over vorig én dit jaar en voor de Meedoenregeling voor inwoners in de gemeente Winterswijk. Natuurlijk is er ook weer nieuws van de Cliëntenraad. 

Fijnder gaat met de tijd mee en probeert minder papier te gebruiken. Daarnaast willen we graag op meerdere manieren mensen goed bereiken. Daarom is het vanaf nu mogelijk om formulieren via onze website in te vullen en onze nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen. Ook hierover lees je meer in deze nieuwsbrief.

Ik wens je namens al mijn collega's van Fijnder een heel fijn 2023 toe! 

Met vriendelijke groet,
Regina ten Have
Manager Inkomen en Dienstverlening

Wijziging kostendelersnorm per 1 januari 2023

Bij de beoordeling van een uitkering wordt er gekeken of je jouw woonlasten met één of meerdere medebewoners kunt delen. Als je de woonlasten kunt delen dan heet dat de kostendelersnorm. 
Voorheen was de regel dat de woonlasten gedeeld kunnen worden als de medebewoner 21 jaar is. 

Sinds de kostendelersnorm is ingevoerd, gaan meer jongeren uit gezinnen met bijstand het huis uit. Dit doen zij om ervoor te zorgen dat hun ouders geen lagere uitkering krijgen. Maar hierdoor kan het gebeuren dat jongeren dakloos worden. Daarom verandert de kostendelersnorm vanaf 1 januari 2023. Dan tellen personen jonger dan 27 jaar niet meer mee als kostendeler bij de bijstand van een ander.

De kostendelersnorm zélf blijft wel gelden voor personen vanaf 21 jaar. 
Voorbeelden zijn te vinden op de website.

Het is van belang dat je wijzigingen zo snel mogelijk doorgeeft aan jouw inkomensconsulent.

Energietoeslag voor 2022 en 2023

In 2022 was het mogelijk om een energietoeslag van 1300 euro aan te vragen. Als je dit nog niet hebt gedaan, kun je dit nog tot en met 30 april 2023 aanvragen. 

De overheid stelt in 2023 opnieuw budget beschikbaar voor energietoeslag. Op dit moment kun je nog geen energietoeslag voor 2023 aanvragen. Fijnder wacht hiervoor op de landelijke Wet Energietoeslag 2023. Wanneer we hier meer over weten, plaatsen we dit op onze website.

Meedoenregeling voor volwassenen in Winterswijk

Woon je in de gemeente Winterswijk? Dan kun je vanaf 1 januari 2023 de Meedoenregeling aanvragen. Inwoners vanaf 18 jaar met een laag inkomen kunnen tot en met 31 december 2023 de Meedoenregeling aanvragen. Met deze regeling kun je voor maximaal 150 euro een cursus of activiteit doen. Bijvoorbeeld zwemmen, zangles nemen, yoga doen, een taalles volgen of naar het theater. Je moet wel de Meedoenregeling aanvragen en voldoen aan de voorwaarden. Heb je een brief van ons ontvangen dat je automatisch in aanmerking komt voor de Meedoenregeling? Dan hoef je geen aanvraagformulier meer in te vullen.

Meer informatie vind je hier.

Formulieren digitaal invullen

Vanaf nu kun je een aantal van onze formulieren ook digitaal invullen op www.fijnder.nl .

Bij Fijnder vinden wij het belangrijk dat iedereen makkelijk gebruik kan maken van onze dienstverlening. Eerst moest je onze formulieren altijd printen en opsturen. Nu heb je ook een digitale optie.

Je kunt deze formulieren ook nog steeds printen en invullen met pen als je dat fijner vindt.

De volgende formulieren kun je nu digitaal invullen:

•           Aanvraagformulier bijzondere bijstand voor cliënten met bijstandsuitkering

•           Aanvraagformulier éénmalige energietoeslag

•           Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

•           Aanvraagformulier individuele studietoeslag

•           Indienen bezwaarschrift

•           Declaratieformulier bijzondere bijstand

•           Declaratieformulier re-integratie

Heb je vragen? Neem contact met ons op!

Fijnder nieuwsbrief wordt digitaal

Je bent van ons gewend dat je vier keer in het jaar een nieuwsbrief krijgt per post. Fijnder heeft besloten de nieuwsbrieven in het vervolg digitaal te versturen. Naar je e-mailadres dus. Op die manier kunnen we ook filmpjes en afbeeldingen in onze nieuwsbrieven kwijt. Daarnaast besparen we veel papier en dat is beter voor de natuur.

Twijfel je of jouw e-mailadres bij ons bekend is of wil je de nieuwsbrief toch liever op papier krijgen? Geef dat dan aan ons door door een mail te sturen naar info@fijnder.nl of te bellen naar 0544 - 474 200. Hier kun je het ook aangeven als je de nieuwsbrief helemaal niet meer wilt krijgen.

Als we geen antwoord van je ontvangen, gaan we ervan uit dat je de nieuwsbrief digitaal wilt krijgen.

Ontvang je een uitkering? Dit zijn de betaaldata voor 2023
Ontvang je een uitkering? Dan wordt dat bedrag elke maand op een vaste datum overgemaakt op je rekening. De betaaldata kun je ook vinden in de Fijnder Werkt-app. Download de app via: In de Google Play Store of Apple Appstore en maak een account aan. Hieronder vind je de betaaldata. 

Maanduitkering

Betaling op rekening

Januari

3 februari 2023

Februari

3 maart 2023

Maart

4 april 2023

April

4 mei 2023

Mei

2 juni 2023

Juni

4 juli 2023

Juli

4 augustus 2023

Augustus

4 september 2023

September

4 oktober 2023

Oktober

3 november 2023

November

2 december 2023

December

4 januari 2024

 

Bijstandsuitkering aangepast
Sinds 1 januari 2023 is de hoogte van de bijstandsuitkering aangepast. Een overzicht van de uitkeringsbedragen en normen vind je hier.

Nieuwe vrijlatingsregeling voor parttimers die werken met loonkostensubsidie

Werk je in deeltijd, krijg je een aanvullende bijstandsuitkering en loonkostensubsidie? Dan kom je in aanmerking voor een vrijlatingsregeling. De overheid vindt dat mensen die werken naast de uitkering die ze krijgen beloond moeten worden. Dat betekent dat je 12 maanden 15% van je inkomsten extra uitbetaald krijgt. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan €155,56 per maand. De vrijlatingsregeling gaat in na de algemene vrijlating. Ben je alleenstaande ouder? Dan gaat de vrijlatingsregeling in vóór de vrijlating voor alleenstaande ouders.

De nieuwe vrijlatingsregeling is tijdelijk, maar kan verlengd worden. Dit kan alleen als je niet meer uren kan werken, vanwege je persoonlijke situatie. Als je voor deze regeling in aanmerking komt, krijg je begin 2023 een brief over de nieuwe vrijlatingsregeling. 

Nieuws van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad Participatiewet Fijnder wenst iedereen een goed, gelukkig en vooral gezond 2023

De Cliëntenraad denkt met je mee en komt op voor de algemene belangen van alle cliënten van Fijnder Werkleerbedrijf Oost Achterhoek!

We geven gevraagde en ongevraagde adviezen aan het Dagelijks Bestuur van Fijnder en de Colleges van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Hierdoor kunnen wij invloed uitoefenen op de uitvoering van de Participatiewet door Fijnder.

Je bent van harte welkom bij onze vergadering. In principe iedere 2e donderdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur in de Mattelier, Mattelierstraat 19 in Groenlo.

Datum om te onthouden – Informatiemarkt Geldzaken

Vrijdag 31 maart van 14.00 tot 17.00 uur, Mattelier Groenlo. De entree is gratis en kinderen zijn welkom.

Als Cliëntenraad vinden wij het contact met onze cliënten belangrijk. We horen graag wat je bezighoudt en waar je tegenaan loopt. Deze middag zijn er organisaties die je kunnen informeren over geldzaken. Maar er is ook tijd voor ontspanning, muziek en optredens, een hapje en een drankje samen. We hopen je dan te ontmoeten.

Vacature

Wij zoeken jou!

Een enthousiaste cliënt die met ons wil meedoen om het werk van Fijnder nog beter te maken. Iemand uit de gemeente Berkelland, Oost Gelre of Winterswijk die cliënt is van Fijnder. Dit mag ook iemand zijn met bv een WAO/WIA-uitkering die bijzondere bijstand ontvangt van Fijnder.

De verwachte inzet is ongeveer 10-15 uur per maand. Er is een vergoeding voor deelname aan de vergaderingen en een reiskostenvergoeding. Je krijgt ook een laptop in bruikleen.

Vind jij het leuk en belangrijk om met ons mee te denken over het beleid voor de sociale minima?

Voor informatie over de vacature:

Mail naar clientenraad@fijnder.nl of bel de voorzitter Hans Kettelerij, telnr.: 06-109 710 28.

Contact met de Cliëntenraad

website: www.fijnder.nl/clientenraad

E-mail: clientenraad@fijnder.nl 

Per Post:

Secretaris Cliëntenraad, Postbus 109, 7140 AC Groenlo.

Afgeven aan de balie van Fijnder aan de Batterij 12 te Groenlo kan ook.

 

Sylvia Ansink – lid Cliëntenraad Fijnder.