Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Wijziging kostendelersnorm per 1 januari 2023

Lees hier wat er veranderd is aan de kostendelersnorm.

Bij de beoordeling van een uitkering wordt er gekeken of je jouw woonlasten met één of meerdere medebewoners kunt delen. Als je de woonlasten kunt delen dan heet dat de kostendelersnorm. 

Voorheen was de regel dat de woonlasten gedeeld kunnen worden als de medebewoner 21 jaar is. 

Sinds de kostendelersnorm is ingevoerd, gaan meer jongeren uit gezinnen met bijstand het huis uit. Dit doen zij om ervoor te zorgen dat hun ouders geen lagere uitkering krijgen. Maar hierdoor kan het gebeuren dat jongeren dakloos worden. Daarom verandert de kostendelersnorm vanaf 1 januari 2023. Dan tellen personen jonger dan 27 jaar niet meer mee als kostendeler bij de bijstand van een ander.

De kostendelersnorm zélf blijft wel gelden voor personen vanaf 21 jaar. 

Dit verschil leggen wij graag uit met twee voorbeelden:

  • Jij en je partner zijn 50 jaar oud. Je hebt samen met je partner een bijstandsuitkering. Jouw kind van 24 jaar woont bij jullie in huis. Normaal was er dan sprake van de kostendelersnorm. Dit  omdat je kind meetelde als kostendeler. Daardoor zou je een lagere uitkering krijgen. Vanaf 1 januari 2023 verandert dit. Omdat je kind jonger dan 27 jaar is, telt je kind niet meer mee als kostendeler. De kostendelersnorm geldt dan niet meer voor jouw uitkering. Je krijgt dus samen met je partner automatisch een hogere uitkering. Je krijgt daarover in januari een brief met een besluit.

 

  • Je kind is 24 jaar en woont nog thuis. Hij of zij krijgt zelf een bijstandsuitkering. Dan geldt vanaf 1 januari 2023 voor jouw kind nog wel steeds de kostendelersnorm. Dit is omdat jouw kind ouder is dan 21 jaar. Jij en je partner zijn dan kostendeler (ouder dan 27 jaar) die meetellen voor de kostendelersnorm. Je kind krijgt dan nog steeds een uitkering die 43,33% van de gehuwdennorm is.