Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Terugvordering en verhaal

Heb je meer bijstand ontvangen dan waar je recht op had? Dan kan Fijnder dit bedrag terugvragen. We noemen dat terugvordering. Het kan ook zijn dat Fijnder jouw bijstand terugvraagt bij een andere persoon. We noemen dit verhaal. Dat betekent dat een andere persoon (een deel van) jouw bijstand terugbetaalt aan Fijnder. Hieronder vind je alle informatie over het terugbetalen van bijstand.

Terugvordering

Fijnder vraagt bijstand terug als:

  • Je te veel bijstand hebt ontvangen.
  • Je bijstand hebt ontvangen waar je geen recht op had. Dat geldt ook als Fijnder per ongeluk bijstand aan je uitbetaalt.
  • Je de afgesproken aflossingsverplichting niet meer nakomt (leenbijstand).
  • Je een voorschot hebt ontvangen en er achteraf blijkt dat je geen recht op bijstand had.
  • Je achteraf geld krijgt, zoals een ontslagvergoeding of een erfenis, die bedoeld is voor de periode waarin je bijstand kreeg.
  • Je de bijstand als borg hebt ontvangen en aan Fijnder wordt gevraagd jouw schulden af te betalen.

De bijstand die je ontvangt, is een netto bedrag. De belasting en premies worden betaald door Fijnder. Als Fijnder de betaalde belastingen en premies niet meer terugkrijgt van de Belastingdienst en het UWV, dan betaal je deze bedragen ook terug.

Je ontvangt een brief als je bijstand moet terugbetalen. Het is belangrijk dat je het bedrag op tijd terugbetaalt. Lukt het niet om het bedrag in één keer te betalen? Geen zorgen! We maken graag een betaalafspraak met je. Bel of mail ons via 0544-47 42 00 of info@fijnder.nl.

Verhaal

Tijdens en na een huwelijk of geregistreerd partnerschap ben je verplicht om financieel voor elkaar en de kinderen te zorgen. Als na het beëindigen van een relatie een van de partners of de kinderen te weinig eigen inkomsten heeft, moet de ander blijven meebetalen. Ondanks onderlinge afspraken over bijvoorbeeld het betalen van alimentatie, kan Fijnder beslissen dat een ex-partner een deel van jouw bijstand terugbetaalt. Om alle financiële gegevens te verzamelen, ontvangt de ex-partner een brief. Met de verzamelde gegevens wordt bepaald hoeveel de ex-partner aan Fijnder moet betalen.

Ontvang je een schenking? Dan vraagt Fijnder de aan jou betaalde bijstand terug aan de persoon die het geld geschonken heeft.

Als iemand die bijstand heeft ontvangen overlijdt en er moet nog bijstand worden terugbetaald, dan haalt Fijnder dit bedrag van de nalatenschap van de overledene af.   

Wij snappen dat de regels over terugvordering en verhaal lastig kunnen zijn. Heb je vragen? Neem dan vooral contact met ons op!