Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Wij zoeken een enthousiaste cliënt die met ons wil meedoen het werk van Fijnder nog beter te maken

De cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van alle cliënten van Fijnder Werkleerbedrijf Oost Achterhoek. Wij geven hierover gevraagde en ongevraagde adviezen aan het bestuur en de Colleges van burgemeester en wethouders van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Hierdoor kunnen wij de uitvoering van de Participatiewet door Fijnder beïnvloeden.

Wij werken met kleine zelfstandige werkgroepen en vergaderen iedere tweede donderdag van de maand van 19:30 tot 21:30 uur. De verwachte inzet bedraagt ongeveer 10-15 uur per maand voor het meedoen aan deze vergaderingen en werkgroepen. Voor deelname aan deze vergaderingen is een vergoeding en een reiskostenregeling vastgesteld. U krijgt een laptop in bruikleen. Ook is het mogelijk om persoonlijke ontwikkeltrajecten te volgen.

Bent u cliënt van Fijnder en vindt u het belangrijk en leuk om mee te denken over het beleid voor de sociale minima, neem dan contact met ons op! Dat kan via onderstaand emailadres. U kunt ook contact opnemen met uw (inkomens) consulent. Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Nadere informatie kunt u verkrijgen via clientenraad@fijnder.nl of door contact op te nemen met de voorzitter van de cliëntenraad: Hans Kettelerij, 06 109 710 28.