Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Vergadering Cliëntenraad januari 2023

Locatie: De Mattelier, Mattelierstraat 19 in Groenlo
Voorzitter: Hans Kettelerij

Agenda

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag 2024
 4. Activiteitenplan 2023
 5. Reactie op ongevraagd advies giften
 6. Reactie op ongevraagd advies niet-gebruik voorzieningen
 7. Omgekeerde toets versus maatwerk
 8. Informatie uit de werkgroepen
 9. Uitgaande en ingekomen post
 10. Vaststellen verslag besluitenlijst van 8 december 2022
 11. Actielijst
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

 

Wilt u de vergadering bijwonen, dan kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via clientenraad@fijnder.nl. Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraad.fijnder.nl. Daar kunt ook de vastgestelde notuleren lezen.