Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Vergadering Cliëntenraad februari 2023

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: De Mattelier, Mattelierstraat 19 in Groenlo
Voorzitter: Hans Kettelerij

Agenda

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Uitleg projecten binnen Fijnder
 4. Herbenoeming van twee leden
 5. Afstemming andere sociale/wmo raden inzake Participatiewet
 6. Budget 2024
 7. Informatie uit de werkgroepen
 8. Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag besluitenlijst van 12 januari 2023
 10. Actielijst
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

 

Wilt u de vergadering bijwonen, dan kunt u dit aangeven bij de ambtelijk secretaris via clientenraad@fijnder.nl. Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraad.fijnder.nl. Daar kunt ook de vastgestelde notulen lezen.