Taaljobcoach Mahmoud ondersteunt nieuwkomers naar duurzame werkplek

Mahmoud Sary, een toegewijde taaljobcoach bij Fijnder, ondersteunt nieuwkomers tijdens hun reis naar een duurzame werkplek en deelt graag zijn ervaringen.

Van werkervaringsplek naar betaalde baan: het succes van Yamen bij Tenten Solar

Yamen, een statushouder, begon zijn reis met beroepsgerichte taaltrainingen bij Mahmoud. Met behulp van de VR-brillen technologie van Fijnder kon Yamen verschillende sectoren ervaren. Uiteindelijk ontdekte hij zijn passie voor duurzame energie en zonnepaneleninstallatie. Na een reeks taaltrainingen begon Yamen met een werkervaringsplek bij Tenten Solar in Lichtenvoorde, waar hij op dit moment een succesvolle betaalde fulltime baan heeft. 

Duidelijke taal en communicatie op de werkvloer: essentieel voor succes

Mahmoud benadrukt het belang van goede communicatie op de werkvloer, vooral voor mensen met een beperkte geletterdheid. Hij legt de nadruk op duidelijke taal, eenvoudige instructies en vermijding van moeilijke woorden om taken begrijpelijk te maken. 

Mahmoud: “Mijn aanpak omvat ook empathische luistervaardigheid, waardoor begrip en een positieve werkomgeving worden vergroot. Een duidelijke terugkoppeling en specifieke feedback zijn essentieel om de werknemers met een beperkte geletterdheid te ondersteunen bij hun verbetering. Dit alles draagt bij aan een inclusieve en effectieve werkplek.”

Visuele ondersteuning

Mahmoud benut ook de kracht van visuele ondersteuning. Hij gebruikt plaatjes als visuele uitleg, omdat ze vaak makkelijker te begrijpen zijn dan geschreven tekst. Pictogrammen worden ingezet als universele communicatiemiddelen die niet beperkt zijn door taalbarrières.

Bevorderen van inclusiviteit en respect

Het bevorderen van inclusiviteit en respect staat centraal in Mahmoud's aanpak. Actief bijdragend aan een werkplekcultuur met diversiteit draagt bij aan een positieve werkomgeving. Er worden trainingen en workshops georganiseerd om het bewustzijn te vergroten over het belang van duidelijke communicatie en het gebruik van pictogrammen.

Een inspirerend succesverhaal: Haptom's reis bij ATAG

In Lichtenvoorde ontdekte Haptom, een gedreven statushouder uit Eritrea, zijn weg naar succes bij ATAG Verwarming -assemblage afdeling. Zijn talent en potentie werden snel opgemerkt, maar een taalbarrière vormde een uitdaging. Met de hulp van Mahmoud als taaljobcoach kwam Haptom tot bloei. Beroepsgerichte taaltrainingen openden deuren, waardoor Haptom's vaktaal verbeterde. Zijn leidinggevende bij ATAG erkende zijn inspanningen. Haptom heeft nu zelfs nieuwe doelen, zoals een opleiding tot machineoperator.

Periodieke 'APK' voor een sterk C.V.

Mahmoud: “Ik heb ontdekt dat het bijwerken van een C.V. net zo essentieel is als het regelmatig onderhouden van een auto met een APK-keuring. In mijn begeleiding integreer ik niet alleen coaching op de soft skills en taalondersteuning, maar ook praktische oefeningen in solliciteren en bewustwording van lichaamstaal tijdens sollicitatiegesprekken. Deze aanpak begint zelfs al tijdens de inburgeringsfase, waardoor de cliënten niet alleen taalvaardig worden, maar ook zelfverzekerd de arbeidsmarkt betreden.”

Empowerment op de werkvloer

Mahmoud toont met passie hoe inclusieve communicatie, beroepsgerichte taaltraining en innovatieve benaderingen zoals virtual reality succesvolle carrières mogelijk maken. Deze benadering draagt bij aan empowerment op de werkvloer, waar nieuwkomers en statushouders niet alleen werk vinden, maar ook hun pad naar duurzame carrières ontdekken. Fijnder blijft een katalysator voor positieve verandering en Mahmoud speelt daarin een sleutelrol.

Mahmoud's motto: "De taal van begrip heeft geen ingewikkelde grammatica nodig."