Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Wet open overheid (Woo)

Informatie opvragen in het kader van de Wet open overheid.

In de Wet open overheid (Woo) staat dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. Je hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van Fijnder. Fijnder informeert haar cliënten hierover actief via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website. Het uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar en goed vindbaar is. 

Waar kun je informatie vinden? 

  • Via de website Overheid.nl kun je de publicaties ook per e-mail ontvangen. 
  • Officiële publicaties van het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad en het Blad gemeenschappelijke regelingen vind je op officielebekendmakingen.nl  
  • Op de gemeentelijke websites van Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland vind je ook belangrijke informatie. 

 

Informatie wordt steeds meer openbaar 

Wij maken steeds meer informatie actief openbaar. De categorieën van informatie die nu al openbaar zijn en bekeken en afgedrukt kunnen worden zijn: 

 

Een Woo verzoek indienen 

Je kunt een Woo-verzoek digitaal met een e-formulier indienen of je kunt hier het formulier downloaden en per post versturen naar ons postadres: postbus 109, 7140 AC Groenlo. Vermeld duidelijk dat het om een Woo-verzoek gaat. 

Afhandeling en termijnen 

Meer informatie over de afhandeling, termijnen en aanpak van een Woo-verzoek staat op de pagina Woo-proces. 

Meer informatie 

Heb je niet de juiste informatie gevonden? Wij helpen je graag, neem contact op met onze contactpersoon Woo.
Dit kan per e-mail: info@fijnder.nl of via het centrale telefoonnummer: (0544) 474 200 onder vermelding van Woo.