Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Nieuwsbrief oktober 2022

In deze nieuwsbrief vind je o.a. informatie over het startersevent en nieuws van de Cliëntenraad.

Voorwoord

Beste cliënten van Fijnder,

 

Het blijven bijzondere tijden. Onder andere de energiecrisis en de voortdurende inflatie zorgen voor veel onzekerheid en financiële problemen. Ook bij jullie, de doelgroep van Fijnder. We hebben veel contact met de cliëntenraad en ook zij delen hun zorgen. We begrijpen dat dit voor heel veel mensen een lastige periode is. Ondanks dat wij niet alles kunnen oplossen, proberen we als Fijnder zoveel mogelijk te helpen. We doen dat heel concreet door de aanvragen voor de energietoeslag zo snel mogelijk af te werken. We hebben er inmiddels 3.400 afgehandeld voor onze drie gemeenten.

 

We blijven natuurlijk ook heel actief op het gebied van het terugkeren naar werk. De ontwikkeling van Fijnder als werkleerbedrijf is in volle gang. Er wordt een plan uitgewerkt met daarin handvatten die helpen bij een betere en snellere weg naar werk. Denk hierbij aan meer begeleiding op de werkvloer en loonkostensubsidie als het verdienen van het minimumloon niet mogelijk is.

 

Ook onderzoeken we intensief hoe we onze werkplaats beter in kunnen zetten om inwoners te helpen zich verder te ontwikkelen richting werk. Dit doen we ook samen met de andere gemeenten en het UWV in de arbeidsmarktregio van de gehele Achterhoek.

 

We zijn er oprecht van overtuigd dat iedereen van betekenis wil en kan zijn. Voor ons is de belangrijkste opdracht daar een bijdrage aan te leveren.

 

In deze nieuwsbrief vind je meer informatie over de Inlichtingenplicht, de energietoeslag en zoals altijd nieuws van onze cliëntenraad. Er worden ook een aantal leuke nieuwe evenementen en projecten georganiseerd de komende tijd waar we je graag meer over vertellen.

 

Ik wens jullie veel leesplezier.

 

Theo Beijer

Directeur Fijnder

Inlichtingenplicht

Veranderingen in je woon-, leef- of werksituatie kunnen gevolgen hebben voor je uitkering. Het is daarom belangrijk om aan ons door te geven als er iets in jouw situatie verandert. Dit wordt ook wel de inlichtingenplicht genoemd.

Verandert er iets in jouw situatie? Laat het ons dan direct weten. Denk hierbij aan:

•           Je gaat werken en ontvangt inkomsten;

•           Je ontvangt wisselende inkomsten of andere inkomsten;

•           Je ontvangt vermogen (zoals een erfenis of schenking);

•           Je gaat een studie volgen;

•           Je gaat vrijwilligerswerk doen;

•           Je gaat verhuizen;

•           Je leefsituatie verandert (samenwonen, scheiden, in- of uit-verhuizende kinderen);

•           Je koopt of verkoopt een auto;

•           Je gaat met vakantie.

 

Hoe geef je een verandering door?

Als er iets verandert in je situatie, dan kun je dit doorgeven via Mijn Inkomen. Je logt in met je DigiD en geeft de wijziging digitaal aan ons door. Je kunt hiervoor ook het groene mutatieformulier gebruiken.

Dit formulier kun je per post opsturen.

Geef wijzigingen altijd van tevoren en anders uiterlijk binnen een week na de verandering aan ons door. Twijfel je of je iets moet doorgeven? We helpen je graag. Neem contact op met je consulent inkomen. 

Ontvang je (wisselende) inkomsten? Dan geef je dit maandelijks aan ons door. Je ontvangt automatisch een inkomstenformulier van ons per post. Op dit formulier staat ook de uiterste inleverdatum. Het inkomstenformulier stuur je, met de inkomensspecificaties erbij, via de retourenvelop aan ons terug.

Energietoeslag

De overheid stelt in 2023 weer budget beschikbaar voor de energietoeslag. Zo kunnen huishoudens met een lager inkomen een energietoeslag van maximaal € 1300,- aanvragen. Op die manier kunnen zij de hoge energieprijzen opvangen. Wil je weten of je in aanmerking komt? Op onze website www.fijnder.nl staan de voorwaarden.

 

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond invoeren voor gas en elektriciteit. Dat betekent dat iedereen een maximaal tarief betaalt voor het eerste deel van het elektriciteits- en gasverbruik. Vanaf 1 november 2022 wordt er gewerkt met een tussenoplossing. Het is bij Fijnder nog niet mogelijk om de energietoeslag voor 2023 aan te vragen. Zodra hier meer over bekend is delen we dit op de website van Fijnder.

 

De Inwoners die meer informatie willen over het besparen van energie kunnen bij de gemeente Berkelland en Oost Gelre terecht bij het Agem Energieloket via 0314-820 360 of via de website: www.agem.nl. Bij de gemeente Winterswijk kunnen inwoners die hulp zoeken bij energiebesparing terecht bij Centrum Duurzaam Winterswijk, te bereiken via duurzaam@winterswijk.nl of 0543-543100.

Startersevent op 17 november in Borculo

Er komt veel op je af als je een bedrijf wilt starten of pas gestart bent. Starters zijn op zoek naar allerlei nuttige informatie, kennis en nieuwe mensen die hen verder kunnen helpen. “Dat bieden wij hen in één middag op één plek met het Startersevent”, vertelt Bert Breukers, ondernemersadviseur bij ROZ  (Regionale Organisatie Zelfstandigen).

 

Samen met de gemeenten Berkelland en Lochem organiseert ROZ het Startersevent op donderdag 17 november van 13.30 – 17.00 uur bij het Technieklokaal aan de Bosberg 21 in Borculo. “Iedereen die een eigen bedrijf wil beginnen of de afgelopen drie jaar gestart is, is van harte welkom. Ook als je uit een andere (Achterhoekse) gemeente komt”, zegt Bert.

 

De wethouders van de organiserende gemeenten, Hans van der Noordt van Berkelland en Eric-Jan de Haan van Lochem, verzorgen de opening. Starters kunnen kennis opdoen in verschillende workshops over startersthema’s als social media, marketing, fiscale en juridische aandachtspunten. Er is een kennisplein met organisaties en bedrijven waar de starters met al hun vragen terecht kunnen. Naast ROZ zijn er veel andere organisaties en bedrijven aanwezig aan wie je je vragen kunt stellen. Daarnaast kunnen bezoekers bij Bastiaan Hopster fotografie gratis een professionele profielfoto laten maken.

 

Natuurlijk is er ook ruimte om te netwerken en andere starters te ontmoeten. Op zoek naar inspiratie? Verschillende ondernemers uit de regio die nog niet zo lang geleden hun eigen bedrijf zijn gestart, delen hun ervaringen en tips.

 

Denk jij na over het starten van een eigen bedrijf? Ken je iemand met ondernemersplannen? Of ben je nog niet zo lang geleden je eigen bedrijf gestart? Kom dan vooral naar het Startersevent! Deelname is gratis. Meer informatie over het programma vind je op www.rozgroep.nl/startersevent. Hier kun je je ook aanmelden.

Inzet Taal-/jobcoach

Vanaf 1 november 2022 zetten we bij Fijnder een Arabisch/Nederlands sprekende Taal-/jobcoach in voor onze Arabisch sprekende cliënten. Wij willen onderzoeken welke vorm van ondersteuning en begeleiding door een Taal-/jobcoach het beste aansluit bij deze cliënten. We zien nu vaak dat cliënten die de Nederlandse taal (nog) niet genoeg beheersen wel graag aan het werk willen. Door de inzet van een Taal-/jobcoach hopen we dat deze groep cliënten sneller de stap naar werk kunnen maken. Naast dat de cliënt begeleid wordt bij de re-integratie en op de werkplek, is er extra aandacht voor het leren van de Nederlandse taal.

Bewegen Werkt! Winterswijk

Samen met de gemeente Winterswijk en Stichting De Graafschap Verbindt bieden we voor de inwoners uit Winterwijk het programma Bewegen Werkt! aan. In dit programma focussen we ons op gezondheid en je fit voelen. Want wie zich gezond en fit voelt heeft meer zelfvertrouwen en mogelijkheden! Dit helpt in de ontwikkeling naar werk. Bewegen Werkt! is een programma van 22 weken en we starten vanaf half november. Het programma bestaat uit verschillende dingen, zoals de start van het project met een feestelijke aftrap, een workshop over het ontwikkelen van een gezondere levensstijl met een paar simpele tips en meerdere sollicitatieworkshops. Daarnaast krijgen deelnemers twee keer in de week training van een professionele sportcoach op de atletiekbaan van Archeus Winterswijk. We houden hierbij rekening met iedereens eigen niveau en beginnen heel laagdrempelig. Om het programma gezellig af te sluiten bezoeken alle deelnemers samen een thuiswedstrijd van De Graafschap.

Al met al een leuk en toegankelijk programma om in beweging te komen, je fitter te voelen en deze ontwikkeling te gebruiken in je weg naar werk!

Woon je in de gemeente Winterswijk en wil jij je ontwikkelen en in beweging komen op een laagdrempelige manier? Meld je dan aan bij je consulent. Ook als je nog vragen hebt kun je bij hem of haar terecht.

Nieuws van de Cliëntenraad

Vergaderingen

Vergaderingen van de Cliëntenraad vinden plaats in de Mattelier, Mattelierstraat 19 te Groenlo, op iedere tweede donderdag van de maand. Van 19.30 uur tot 21.30 uur bent u welkom op de publieke tribune. Aanmelden kan via email: clientenraad@fijnder.nl . Informatie vindt u in de regionale weekbladen.

 

De cliëntenraad bestaat uit werkgroepen en commissies, waaronder de commissie Gemeente Lokaal. Zij hebben contact met bijvoorbeeld de Welzijns-/WMO-raad van de drie gemeenten. We kunnen elkaar van informatie voorzien, om nog meer voor de belangen van de inwoners, waaronder cliënten van Fijnder op te komen.

 

Ook heeft de cliëntenraad regelmatig contact met de plaatselijke wethouders. Afgelopen vergadering van 8 september jl. was wethouder Gerjan Teselink (Berkelland) op bezoek en hebben wij aandacht gevraagd voor cliënten met chronische ziekten in de bijstand, die niet of maar gedeeltelijk kunnen werken. Het verslag van dit gesprek vindt u na onze bijeenkomst van 13 oktober a.s. op onze site: clientenraad.fijnder.nl.

Informatiemarkt Geldzaken 2023       

We hopen u in de Week van het Geld 2023 te mogen ontmoeten in de Mattelier te Groenlo.

We zijn bezig om een ontspannende middag te organiseren. Tevens zullen verschillende organisaties aanwezig zijn, waarbij u informatie kunt krijgen over geldzaken. Houdt onze site in de gaten, clientenraad.fijnder.nl.

De Week van het Geld 2023 vindt plaats in de week van 27 t/m 31 maart 2023. Voor meer informatie: www.weekvanhetgeld.nl.

Contact met de Cliëntenraad

www.fijnder.nl/clientenraad

Per Post:

Secretaris Cliëntenraad, Postbus 109, 7140 AC Groenlo.

Afgeven aan de balie van Fijnder aan de Batterij 10-12 te Groenlo kan ook.

 

Ineke ter Haar – lid Cliëntenraad Fijnder.