Of bekijk hier de veelgestelde vragen

De inburgeringswet verandert

Vanaf 1 januari verandert de inburgeringswet.

De inburgeringswet zorgt ervoor dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving. En dat ze zo snel mogelijk werk vinden. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • de gemeente gaat inburgeringsplichtigen begeleiden bij hun inburgering. Dat geldt ook voor gezinsmigranten en overige migranten.
  • iedereen krijgt een inburgering op maat.
  • inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Ook volgen ze een van de drie leerroutes.
  • een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet.

De nieuwe inburgeringswet geldt voor statushouders die vanaf 1 januari 2022 een verblijfsvergunning krijgen. Voor statushouders met een verblijfsvergunning van vóór 1 januari 2022 geldt de oude wet. 

Fijnder gaat sommige onderdelen uit deze nieuwe inburgeringswet uitvoeren voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Bijvoorbeeld het begeleiden van inburgeraars om zo het aanbod op maat te bieden dat afgestemd is op de praktijk. Hierin werkt Fijnder intensief samen met Interbeek, Vluchtelingenwerk, de sociale teams van de gemeenten, onderwijsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en werkgevers. De gemeenten blijven verantwoordelijk.

Animatievideo 'Inburgeren vanaf 2022'

Samen met het ministerie van SZW ondersteunen Divosa, VNG en DUO gemeenten bij het nieuwe inburgeringsstelstel. Zij maakten de animatievideo 'Inburgeren vanaf 2022'. Daarin wordt uitgelegd welke stappen een inburgeraar in de Wet inburgering 2021 doorloopt. 

Bekijk de video in het Nederlands

Bekijk de video in het Arabisch

Bekijk de video in het Tigrinya