Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Ik zoek financiële hulp

Zijn de inkomsten uit jouw bedrijf (tijdelijk) niet meer voldoende om de noodzakelijke kosten te betalen? Heeft jouw bedrijf financiële problemen en loopt het bestaan van je bedrijf gevaar? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen).

Inkomensaanvulling en krediet

Misschien kom je in aanmerking voor Bbz. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen en kent twee mogelijkheden: een inkomensaanvulling en kredietmogelijkheid. ROZ voert deze regeling uit voor bijna alle gemeenten in de Achterhoek en Twente, zo ook voor de gemeenten die zijn aangesloten bij Fijnder. 

Meer informatie over de (financiële) mogelijkheden van ROZ voor ondernemers lees je op www.rozgroep.nl/ik-heb-een-bedrijf

Steun bij stoppen bedrijf

Wil je stoppen met jouw bedrijf? Of moet je jouw bedrijf noodgedwongen beëindigen? ROZ denkt met je mee over hoe je dit het beste aan kunt pakken. Ook zijn er financiële regelingen wanneer je gaat stoppen. Als je enige tijd nodig hebt om je bedrijf te beëindigen, bijvoorbeeld omdat je nog voorraad moet verkopen of huurverplichtingen hebt, kan de Bbz-beëindigingsuitkering iets voor je zijn. 

Ondernemers van 55 jaar en ouder kunnen bij bedrijfsbeëindiging een beroep doen op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (IOAZ). Deze uitkering gaat in wanneer je het bedrijf stopt en loopt door tot het moment dat je recht hebt op AOW. Let op: deze uitkering moet je aanvragen voordat je het bedrijf daadwerkelijk beëindigt. 
Meer info: https://www.rozgroep.nl/ik-heb-een-bedrijf/stoppen/ 
 

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Heb je schulden als ondernemer? ROZ biedt ook schuldhulpverlening in opdracht van Fijnder. De adviseurs begeleiden je bij het aflossen van de schulden. Zij helpen de oorzaken in kaart te brengen, proberen regelingen te treffen met schuldeisers en een faillissement te voorkomen. Samen met jou zoeken zij naar oplossingen. 

Lees meer over schuldhulpverlening door ROZ op www.rozgroep.nl/schuldhulp