Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Ik wil een IOAZ-uitkering aanvragen

Ben je zelfstandig ondernemer, ouder dan 55 jaar, maar jonger dan 65 jaar? Heb je te weinig inkomen en ben je daardoor gestopt met je beroep of bedrijf? Je komt dan misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.

IOAZ staat voor wet ‘Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen’. Een IOAZ-uitkering vult het inkomen van (gewezen) zelfstandigen aan tot het sociaal minimum.

Heb je recht op een IOAZ-uitkering?

De IOAZ-uitkering is er voor zelfstandigen van 55 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar die te weinig inkomen verdient met zijn/haar beroep of bedrijf en daardoor moet stoppen met het beroep of bedrijf. Voor een IOAZ-uitkering gelden er voorwaarden.

Voorwaarden IOAZ-uitkering

Je hebt recht op een IOAZ-uitkering als:

  • Je gestopt bent met je beroep of bedrijf;
  • Je inkomen in de drie jaar voordat je IOAZ aanvraagt lager was dan € 26.455;
  • Je inkomen in de toekomst niet hoger wordt dan € 27.551;
  • Je jouw beroep of bedrijf minimaal 10 jaar hebt uitgeoefend of
  • Drie jaar als zelfstandige hebt gewerkt en de overige zeven jaar in loondienst hebt gewerkt;
  • Je als zelfstandige minimaal 1.225 uur of meer per jaar in je eigen bedrijf hebt gewerkt.

Soms wordt een deel van je vermogen van je inkomen afgetrokken. We doen dit als je vermogen hoger is dan € 138.381. Voor het extra vermogen rekenen we 4% per jaar als inkomen. Dat bedrag wordt van de IOAZ afgetrokken.

Hoe vraag je een IOAZ-uitkering aan?

De Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) voert de IOAZ uit voor de gemeenten Berkelland, Winterswijk en Oost Gelre in opdracht van Fijnder. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kun je contact opnemen met ROZ via de website www.rozgroep.nl.