Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Ik wil een IOAW-uitkering aanvragen

Loopt je uitkering vanuit de Werkloosheidwet af en ben je ouder dan 50 jaar? Misschien heb je recht op een IOAW-uitkering. IOAW staat voor wet ‘Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers’. Een IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

Heb je recht op een IOAW-uitkering?

Je kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als je een oudere werknemer bent en de uitkering die je ontvangt vanuit de Werkloosheidswet (ww) is afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Er geldt een aantal voorwaarden voor de IOAW.

Voorwaarden IOAW

Je hebt recht op een IOAW-uitkering als:

  • Je niet genoeg inkomen hebt en je na je 50e werkloos bent geworden;
  • Je meer dan drie maanden een WW-uitkering hebt ontvangen en je hebt de volledige WW duur verbruikt;
  • Je na je 50e recht hebt gekregen op een uitkering via de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA);
  • Deze WGA-uitkering is gestopt, omdat je bij de herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent;
  • Je gedeeltelijke arbeidsongeschikt bent (minder dan 80%) en op 28 december 2005 een IOAW-uitkering ontving (voor de komst van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)).

Hoe kan je een IOAW-uitkering aanvragen?

Om een IOAW-uitkering aan te vragen, schrijf je je in als werkzoekende op werk.nl. Je hebt hiervoor een DigiD en een e-mailadres nodig. Binnen twee werkdagen nadat jij je hebt aangemeld als werkzoekende op werk.nl bel je met de gemeente waar je woont om een afspraak te maken voor een uitkeringsintake. Dit intakegesprek voer je met een consulent inkomen van Fijnder.  

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Door de invoering van de WIA geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijke arbeidsongeschikte oudere werklozen. Als je tot die doelgroep behoort, ontvang je mogelijk wel een toeslag op grond van de toeslagenwet. Deze toeslag kun je aanvragen bij het UWV en komt bovenop de WIA-uitkering. Heb je geen recht op deze toeslag dan blijf je in aanmerking komen voor de IOAW.