Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Over de Cliëntenraad

Sinds 1 januari 2015 zet de Cliëntenraad Participatiewet zich in voor de algemene belangen van cliënten van SDOA, het huidige Fijnder.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad ziet toe op de rechten van cliënten en behartigt hun algemene belangen. De Cliëntenraad geeft advies over het beleid van de gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en samenhangende regelingen. Meestal vragen de gemeenten om advies, maar de Cliëntenraad kan ook uit zichzelf (ongevraagd) advies geven. 

De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele klachten en bezwaarschriften van cliënten of andere zaken over een bepaalde inwoner. 

Vergaderingen

In  principe vergadert de Cliëntenraad elke tweede donderdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur in De Mattelier, Mattelierstraat 19, 7141 BP in Groenlo. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de plaatselijke weekbladen en Achterhoek Nieuws. De notulen van de eerdere vergaderingen dit jaar lees je via de agenda aankondiging op de pagina 'Agenda'

Wie zijn de leden van de Cliëntenraad?

Leden van de Cliëntenraad zijn cliënten van Fijnder en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals de Seniorenraad, de Ouderenbond, Humanitas en FNV. FLeden van de Cliëntenraad:

Annemarieke Huurneman

Frank Knippenborg

Gerda Osinga

Henk Walhof

Ineke ter Haar

Maja de Graaf

Phaome Malawau

Saskia Roesink

Sylvia Ansink


Er is een onafhankelijke voorzitter en een ambtelijk ondersteuner voor het secretariaat.