Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Certificaat voor onze loonwaardemeters

Gefeliciteerd! Zeven collega’s hebben de opleiding tot loonwaardemeter succesvol afgerond. Zij kregen hun welverdiende certificaat uitgereikt samen met een bos bloemen en wat lekkers bij de koffie. In totaal heeft Fijnder nu negen gecertificeerde loonwaardemeters in huis.

Deze certificering stelt hen in staat om naast hun consulententaken ook loonwaardemetingen uit te voeren. Dat is niet alleen waardevol voor Fijnder, maar vooral ook voor medewerkers met fysieke-, psychische- en/of verstandelijke beperkingen en de werkgevers.

Wat is loonwaardemeting?

Een loonwaardemeting is een tool die bepaalt wat de ‘verdiencapaciteit’ is van een medewerker met een ziekte of handicap, rekening houdend met diens beperkingen en begeleidingsvraagstukken. Daarmee kan worden vastgesteld welke ondersteuning- of instrument bij een werkgever ingezet moet worden om tot een duurzame match te komen. De meting vindt plaats op de feitelijke werkplek, waarbij de loonwaarde van de medewerker met een arbeidsbeperking wordt gemeten ten opzichte van de reguliere medewerkers.

Verschil in productiviteit

De arbeidsproductiviteit van een medewerker met een arbeidsbeperking kan lager zijn dan die van een medewerker zonder arbeidsbeperking die dezelfde taken uitvoert. Vanuit economisch oogpunt, kan het dan zijn dat de medewerker met een arbeidsbeperking wellicht minder snel een duurzame kans geboden wordt. In dat geval biedt de loonwaardemeting uitkomst. Deze geeft namelijk precies aan wat het verschil is in productiviteit tussen de medewerkers met- en zonder arbeidsbeperking in vergelijkbare- of gelijke functies. 

Oplossing voor duurzame inzetbaarheid

Op basis van het verschil in productiviteit kan ook de oplossing bedacht worden hoe we toch tot een duurzame inzetbaarheid komen. Kan de medewerker de normale (norm)productiviteit niet halen? Dan kan de werkgever rekenen op ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van subsidie op de loonkosten of loondispensatie.

Doordat de loonwaardemeters ook de functie van consulent uitoefenen kunnen ze de werkgevers en medewerkers een breed scala aan diensten aanbieden. Denk hierbij aan bemiddeling, jobcarving/jobcreation en begeleiding/jobcoaching. Hun veelzijdige rol versterkt de positieve impact op de arbeidsmarkt, waar duurzame matches en inclusiviteit centraal staan.

Grote inzichten voor werkgevers

Loonwaardemetingen bieden werkgevers grote inzichten, waardoor ze kunnen vertrouwen op het betalen van een eerlijke prijs voor de prestaties van medewerkers met beperkingen. Met negen gecertificeerde loonwaardemeters die zijn opgeleid volgens de landelijk gevalideerde methodiek en geaudit door 'Blik op Werk', biedt Fijnder werkgevers het vertrouwen dat de loonwaardemetingen objectief en van hoge kwaliteit zijn. Hierdoor ontstaan duurzame matches die zowel economisch verantwoord als sociaal waardevol zijn.