Besluitenlijst Cliëntenraad Participatiewet Fijnder

Bekijk hier de besluitenlijst van de vergadering van 13 april 2023
Datum13-04-2023
Tijd19:30 - 21:30
LocatieDe Mattelier
VoorzitterHans Kettelerij
AanwezigenSylvia Ansink, Maja de Graaf, Ineke ter Haar, Annemarieke Huurneman, Hans Kettelerij, Frank Knippenborg, Phaômé Malawau, Gerda Osinga, Saskia Roesink, Lizanne Versteeg en Henk Walhof

1. Opening

De vergadering wordt om 19.32 uur gestart door de voorzitter.

2. Mededelingen

We zijn bezig met het regelen van een andere vergaderlocatie, om zo in de kosten te kunnen besparen. De wethouders gaven tijdens het informeel overleg aan dat we gratis kunnen vergaderen in de drie gemeentehuizen. Ze kunnen dat niet waarmaken. Een gemeentehuis moet speciaal voor ons open, wat natuurlijk geld kost. Wat we wel kunnen doen is met de gemeenten overleggen of we kunnen aansluiten bij bestaande vergaderingen, maar dat zal een gepuzzel worden.

In het oude SDOA-pand in Groenlo kunnen we ook niet terecht. Die wordt beperkt gebruikt en er zal dit jaar gestart worden met een langdurige verbouwing. Voorlopig vergaderen we nog in de Mattelier.

3. Adviesaanvraag samenwonen op proef

De werkgroep verordening sociaal domein heeft een conceptadvies opgesteld. De pilot is voor de mensen die op proef willen samenwonen met behoud van hun uitkering. De pilot kan net dat zetje geven om het samenwonen te proberen. Alles valt en staat wel met een goede communicatie vanuit Fijnder.

De werkgroep staat er positief tegenover, maar heeft in de brief wel kanttekeningen benoemd. De pilot is een compliment waardig, het voelt als maatwerk aan. Hopelijk volgen de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre ook. 

Gerda geeft aan dat ze heeft gehoord dat Winterswijk hier wellicht ook mee wil starten.

De kosten van de notaris voor een samenlevingsovereenkomst worden niet vergoed. Dat is wel een gemis om de regeling aan te gaan, omdat die kosten niet altijd betaald kunnen worden. Dat is jammer, maar wel gebruikelijk.

Besloten is om het conceptadvies vast te stellen met dank aan de werkgroep onder de voorwaarde dat er ook een compliment wordt gegeven aan de gemeente Berkelland. Daarnaast willen we graag een oproep doen aan de andere gemeenten om ook zo'n pilot te starten.

4. Vacature invulling CR

De selectiecommissie heeft vrijdag 7 april een gesprek gehad met Edison Faneyte. Hij is een 44-jarige man uit Neede. Hij is een cliënt van Fijnder. We hebben een goed en plezierig gesprek gehad. Hij is vrijwilliger, een voetbalcoach en hij is lid van de gemeenschapsraad van Neede. 

Hij was wel zoekende wat de CR exact doet. Hij is een doener en we weten niet zeker of het administratieve helemaal bij hem past. Hans heeft hem na het gesprek nog een keer telefonisch gesproken om er zeker van te zijn dat hij goed begrijpt wat er van hem verwacht wordt. Dat begrijpt hij en wil graag benoemd worden. De CR zal hem voordragen aan het DB. Hans zal de voordracht schrijven.

5. Terugblik Informatiemarkt Geldzaken

Vrijdag 31 maart 2023 hebben we de informatiemarkt geldzaken gehad. We bespreken even een korte terugblik op de informatiemarkt, want er komt nog een officiële evaluatie op papier.

Het was geweldig georganiseerd. De mensen en onderwerpen waren erg interessant. Zakelijk was de opkomst groot. De standhouders waren groots aanwezig en die hebben het overwegend als positief ervaren. Er is veel genetwerkt en er waren veel bijvangsten. De opkomst van de (vier) workshops was bij de eerste workshop groot tot maar vier personen bij de laatste workshop.

De optredens waren leuk. Het gaf veel reuring, maar het was wel erg veel. 

Vanwege het lawaai was het niet mogelijk om de standhouders bij elkaar krijgen om eventueel met elkaar in gesprek te komen/ te sparren.

De opkomst qua cliënten was niet groot. Fijnder heeft een extra nieuwsbrief eruit gedaan met een tekst en bijbehorende flyer. Sommige mensen hebben de flyer wel gehad en een aantal niet. Ook heeft de voedselbank de flyers niet in de pakketten gestopt, zoals afgesproken. Onze doelgroep is niet echt bereikt. Het slechte weer, locatie en wellicht taboe maakt dat de opkomst wellicht ook lager was dan we hadden gehoopt.

6. Advisering (uitvoering) minimabeleid

Dit agendapunt kwam via Annemarieke aan het licht via een brief wat binnen de sociale raad van Oost Gelre is opgesteld. De vraag is wat uitvoering en beleid is én moeten wij als CR daar nog wat van vinden. Het minimabeleid ligt bij de sociale raden en niet meer bij ons. Uitvoering ligt bij Fijnder. Er is nu een grijs gebied. Wanneer adviseert de CR nou en naar wie moet dat advies.

Als het beleid niet naar wens wordt uitgevoerd, moeten de sociale raden advies geven. Wij mogen de sociale raden w.b.t. de communicatie wel adviseren via de rol van een lokale commissie. Ook kunnen we bijvoorbeeld aan Hans Bussing in de klankbordgroep aangeven wanneer iets in praktijk niet loopt. We gaan niet als CR officieel een ongevraagd advies afgeven richting ons DB.

7. Informatie uit de werkgroepen

Klankbordgroep:
Hans Bussing gaf aan dat er al enige tijd een nieuwe wet is: WOO (Wet Open Overheid), als plaatsvervanger van de WOB. Daar gaf hij wat informatie over. 

Daarnaast is gebleken dat er veel mogelijkheden zijn m.b.t. het telefoonsysteem. Zo kan Fijnder zien hoeveel telefoontjes er per dag zijn geweest. Helaas loopt het telefoonsysteem nog niet helemaal naar wens.
Ook weigeren ze nog steeds de bereikbaarheid te vergroten naar de middag.

Er zijn wel andere manieren om een (inkomens) consulent te bereiken door bijvoorbeeld een mail te sturen.

We hebben weer nieuwe e-formulieren mogen testen. Hieruit bleek dat er geen ontvangstbevestiging na het indienen van een formulier wordt gestuurd.

Werkgroep verordening sociaal domein: 
We hebben gisteren over de nieuwe verordening informatie ontvangen vanuit de beleidsmedewerkers van Fijnder. Dat hebben we als erg prettig ervaren. Het is een voorbereiding op de adviesaanvraag wat zal komen. 

Commissie lokaal Winterswijk:
Winterswijk heeft Gerda uitgenodigd (ouderenbond) voor de Sociale Adviesraad voor dinsdag 18 april.

8. Uitgaande en ingekomen post

We hebben een reactie ontvangen op ons budgetaanvraag voor 2024. We wilden een nieuwe budgetaanvraag voor 2024 indienen, maar we willen eerst proberen om een aantal besparingen door te voeren.

Ze hebben hier niet op gewacht. Het viel op dat er nu € 20.000,- exclusief BTW is toegekend. Dit is niet eerder zo toegekend. Zodra we duidelijkheid hebben over de kosten van de vergader locatie, sturen we een nieuw budgetaanvraag voor 2024 in.

9. Vaststellen besluitenlijst 9 maart 2023

Ineke geeft aan dat de presentatie bij de FNV van 22 maart 2023 niet is doorgegaan. Er zal een nieuwe afspraak gepland worden.

De besluitenlijst van 9 maart 2023 wordt vastgesteld met dank aan de notulist.

10. Actielijst

Ineke zal de zomereditie van de nieuwsbrief schrijven.

11. Rondvraag

Gerda heeft van de Post in Winterswijk een voorbeeldbrief ontvangen die naar de ouderenbond is gestuurd met als onderwerp het tegengaan van niet-gebruik van voorzieningen bij ouderen rond de AOW-leeftijd. Ze stuurt die brief samen met de notulen van de adviesraad Winterswijk door.

Het informeel overleg wat we elk kwartaal willen voeren met de wethouders moet gepland worden. Besloten is om eerst Wethouder Ellen Dusseldorp van Oost Gelre uit te nodigen. Ze is op dit moment met zwangerschapsverlof. De ambtelijk secretaris zal navragen wanneer zij terug is. Bij voorkeur wordt het informeel overleg dan gepland in september 2023. De voorzitter heeft in juni nog een bijpraatgesprek met de voorzitter van het DB.

12. Sluiting

De vergadering is om 21:05 afgesloten.