Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Open brief aan bij CAO SW betrokken partijen

Evenals het Dagelijks Bestuur en directie van Laborijn doen ook wij een dringende oproep om spoedig tot structurele oplossingen te komen voor de medewerkers in onze doelgroepen.