Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de energietoeslag

De informatie op deze pagina geeft antwoord op de meest gestelde vragen over de energietoeslag.

Wat zijn de voorwaarden? Dus kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

Je hebt recht op de energietoeslag als je op het moment van aanvragen:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Berkelland, Oost Gelre of Winterswijk woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt; en
 • een laag inkomen hebt. 

 

Welk inkomen wordt meegeteld ?

Het gaat om het netto maandinkomen van de laatste maand voordat je jouw aanvraag indient. Dus het bedrag dat jij (en je eventuele partner) daadwerkelijk op je rekening hebt ontvangen. Vakantiegeld telt daarbij niet mee (exclusief).

Als inkomen telt onder andere mee:

 • Loon
 • Uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of iedere andere sociale uitkering
 • AOW en aanvullend pensioen
 • Inkomen uit eigen onderneming
 • Inkomen uit verhuur
 • Partner- en of kinderalimentatie
 
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 
Alleenstaande1.256,08
Alleenstaande ouder1.256,08
Gehuwd/Samenwonend1.794,40
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd 
Alleenstaande1.397,27
Alleenstaande ouder1.397,27
Gehuwd/Samenwonend1.892,81

Je hebt geen recht op de energietoeslag als je een laag inkomen hebt, maar op het moment van aanvragen:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente; of
 • een dak- en thuisloze bent zonder briefadres bent; of
 • een kostendelende medebewoner bent.

Bij Fijnder, met het daarvoor bedoelde aanvraagformulier. Het formulier is hier te vinden.

Je kunt het formulier ook ophalen bij het gemeentekantoor en vanuit Fijnder kan het ook opgestuurd worden.

Op het moment dat de toekenningsbeschikking is ontvangen wordt de energietoeslag binnen twee weken uitbetaald.

Ja, wanneer je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

De hoofdbewoner doet een aanvraag. De eenmalige energietoeslag wordt per huishouden uitbetaald.

Dit is te zien op de voorlopige aanslag van de belastingdienst.

Nee, dit hoeft niet te worden opgegeven.

Nee, dit wordt voor de energietoeslag niet gezien als een geldig identiteitsbewijs. 

Er wordt gekeken naar het gemiddelde maandinkomen van de maand van aanvragen en de twee maanden daarvoor.

De energietoeslag is geen inkomen waar beslag op kan worden gelegd. Tijdens een schuldregeling (minnelijk of wettelijk) valt de toeslag ook niet in de boedel.

De energietoeslag is daarnaast belastingvrij, waardoor die ook geen invloed heeft op het fiscaal inkomen en het recht op huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag.

Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag voor het jaar 2022 kan worden ingediend tot en met 30 april 2023.

Heb je de aanvraag voor de energietoeslag bij ons ingediend en ben je het niet eens met het besluit?

Neem dan contact met ons op. We lichten het besluit graag toe.

Volgens de wet heb je ook het recht om bezwaar te maken tegen een besluit.