Of bekijk hier de veelgestelde vragen

Wij zoeken een enthousiaste cliënt die met ons wil meedoen het werk van Fijnder* nog beter te maken.

De cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van alle cliënten van Fijnder Werkleerbedrijf Oost Achterhoek. Wij geven hierover gevraagde en ongevraagde adviezen aan de Colleges van burgemeester en wethouders van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Hierdoor kunnen wij de uitvoering van de Participatiewet door Fijnder beïnvloeden.

Wij werken met kleine zelfstandige werkgroepen en vergaderen iedere tweede donderdag van de maand van 19:30 tot 21:30 uur. De verwachte inzet bedraagt ongeveer 10-15 uur per maand voor het meedoen in deze vergaderingen en werkgroepen. Voor deelname aan deze vergaderingen zijn een vergoeding en een reiskostenregeling vastgesteld. U krijgt een laptop in bruikleen. Ook is het mogelijk om persoonlijke ontwikkeltrajecten te volgen.

Bent u cliënt van Fijnder en vindt u het belangrijk en leuk om mee te denken over het beleid voor de sociale minima, neem dan contact met ons op! Dat kan via onderstaand emailadres. U kunt ook contact opnemen met uw klantmanager of inkomensconsulent.
Uw sollicitatie informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Het verzoek is om binnen 3 weken te reageren.

Nadere informatie kunt u verkrijgen via clientenraad@fijnder.nl of door contact op te nemen met de voorzitter van de Cliëntenraad: Alphons Olthof, 06 2381 3442.

* Fijnder is de nieuwe organisatie na samenvoeging van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en Werkbaan Oost.